Zásady provozního řádu základních škol

06.07.2013 00:00

Zásady provozního řádu základních škol

Režim dne

            Provoz týkající se aktivit určených žákům :  1.ročník    od 7.45 do 11.25                                                                                                                     

                                                                                     2.,3.,4.roč   od 7.45 do 12.20                                                                                                                                                

                                                                                       5.roč.        od 7.45 do 13.05

Dojíždění dětí:

            Maximální vzdálenost: 8 km                                                                                                                                                                  

            Druh dopravy: autobus                                                                                                                                                                          

            Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků: 7.20 hod., 16.00 hod.

Družina:

Využití: 1. – 5. třída                                                                                                          

Ranní družina: čas nástupu žáků: od 7 hod.                                                                            

Odpolední družina: doba pobytu do 16.00 hod.                                                              

Pobyt venku: od 13.15 do 14.30 hod., procházky, pobyt na školní zahradě (pohybové a míčové hry, kreslení, průlezky, individuální práce s doučováním žáků, práce na záhonu, volné hry na přání dětí)

Začátek vyučování: 7.45 hod. 

Ukončení vyučování: 11.25 hod., 12.20 hod., 13.05 hod. 

Vyučovací hodina:

Délka trvání: 45 minut,

Organizace výuky: dva dopolední dvouhodinové bloky s možností relaxační přestávky dle momentální situace ve třídě.                                                                                                      

Způsob výuky: kombinované tradiční a alternativní metody , projektové vyučování                                           

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: podle přípravy hodin výuky a podle   potřeb žáků                                                                                                                         

Počet hodin v jednom sledu: 4 – 6 hodin                                                                            

Přestávky:                                                                                                                                       

         Zařazení v režimu: 9.30 – 10.00 hod., 11.25 – 11.35 hod.

                                

        Délka trvání: 30 min., 10 min.                                    

        Možnost pobytu venku: ano                                                                                                

        Relaxační koutky: koberec ve třídách a ve školní družině

Režim práce s počítačem: školní počítače pro žáky –Informatika, při vyučování, kroužek ITC,  při odpolední ŠD

Režim pracovního vyučování:

            Zařazení: 5. vyučovací hodina                                                                                       

            Délka trvání v jednom sledu: 1 hodina                                                                                                                                                                              

            Možnost očisty: ano                                                                                                            

            Používání osobních ochranných pracovních prostředků: ano

Zpět

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode