NOVINKY

Ci už umí prvňáci?

HÁDEJTE :)

 

Tma přede mnou

 

ADAPTAČNÍ POBYT

Máme za sebou čtyřdenní pobyt ve Strážném. Tak jako každý rok i letos jsme zahájili školu společným naladěním, položením základů dobrých vztahů ve škole. Počasí nám přálo a moc jsme si to užili.
FOTO ZDE

Co je letos nového?

Ve třídách jsou nové skříňky s boxy na výtvarnou výchovu, žáci tak již nemusí mít vlastní kufříky. Během září budeme ve třídách dokončovat výměnu starých počítačů za nové, vzniknou nová počítačová centra. Ve školní družině je nový koberec, nové stolky pro práci, pro holky kuchyňka, nová skříňka na stavebnice a děti mohou prokázat svoji fantazii prostřednictvím nové pěnové stavebnice. 
Vše je připraveno, uklizeno a čeká se jenom na děti.

Nástěnka

 • 16.09.2019 13:08

  Plavání

  Tak jako každý rok, i letos plaveme. Tentokrát v bazénu v Trutnově, abychom dopřáli dětem změnu. Už první lekce byla super.

 • 16.09.2019 13:04

  Tma přede mnou

  Výukový program zaměřený na vnímání světa z pozice nevidomých lidí. Při plnění různých aktivit nám pomohl hmat, sluch a vůně. Není lehké žít bez zraku!

 • 18.12.2018 07:28

  Adaptační pobyt

  V prvním týdnu jsme všichni vyjeli na Strážné na tzv. adaptační pobyt. Co je smyslem takového "výletu"? Má-li člověk, tedy i žák, podávat nějaký výkon (a škola jich je plná), potřebuje k tomu klidné a bezpečné prostředí. Vzhledem k tomu, že v naší malotřídní škole se každým rokem mění třídní...

 

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   Snažíme se rozdělit výuku u starších dětí, dělíme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Z vlastních zdrojů, za přispění zřizovatele a také díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry. Obnovujeme ICT techniku, pomůcky pro žáky, vybavení školní družiny. Postupně obnovujeme školní nábytek. V neposlední řadě využíváme nové inovativní přístupy ke vzdělávání tak, abychom mohli říct, že připravujeme žáky na budoucnost. Ujaly se u nás metody kritického čtení a psaní, prvky z Hejného matematiky, projektová výuka, prvky badatelské výuky, konstruktivistická matematika a další. Modernizujeme hodnocení žáků. Využíváme možnosti sebehodnocení a formativního hodnocení. Naší snahou je otevřít se v rámci daných pravidel veřejnosti. Hledáme nejvhodnější možnosti a cesty vstřícné komunikace s rodiči a veřejností. Podařilo se nám naplnit podmínky projektu "Rodiče vítání" a byli jsme tak zařazeni do sítě škol s tímto certifikátem. 

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, v letošním školním roce jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce. 

Počty žáků

V letošním školním roce navštěvuje školu 25 žáků + 6 žáků domácího vzdělávání.

1. ročník - 10+1 žák, 2. ročník - 3 žáci, 3. ročník - 4+1 žák, 4. ročník - 4+2 žáci, 5. ročník - 3+2 žáci

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   S přibývajícím počtem žáků se snažíme rozdělit výuku u starších dětí, rozdělujeme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry.

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, od letošního školního roku jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce.

Počty žáků

V letošním školním roce navštěvuje školu 31 žáků + 6 žáků domácího vzdělávání.

1. ročník - 7 žáků, 2. ročník - 9 žáků, 3. ročník - 3 žáci, 4. ročník - 10 žáků, 5. ročník - 8 žáků

 

Konzultační hodiny

každé první úterý v měsíci od 14.00 do 15.15 hodin
 
Potřebujete se zeptat na prospěch svého dítěte? Chcete vědět, jak se mu ve škole daří? Chcete vidět některé jeho školní práce? Potřebujete si ujasnit některé záležitosti? Přijďte a konzultujte toto vše s učiteli. V tento den můžete přijít bez ohlášení, učitelé budou vždy přítomni. 

Zájmová činnost

Informace ke kroužkům a fotografie z těchto činností můžete průběžně sledovat ZDE

 

Kritické myšlení

V současné době jsou velmi často ve výuce využívány metody kritického čtení a psaní. Tedy takové metody, které pomáhají dětem uvědomovat si obsah čteného textu, umět rozlišot podstatné informace, dále s nimi pracovat, při psaní si umět třídit a rovnat své myšlenky. Celý pedagogický sbor školy absolvoval seminář, kde se paní učitelky seznámily s těmito metodami.

Hejného matematika

Všechny paní učitelky se zúčastnily semináře "Hejného matematika". Některé prvky této metody hned s dětmi zkoušíme. Dnes například stavby z kostek. Reakce dětí: "Nemohly bychom to dodělat místo českého jazyka?" Z toho usuzujeme, že je to baví. 
 

KONZULTAČNÍ HODINY

Každé první úterý v měsíci vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov

Zřizovatel:           Městys Černý Důl 48, 543 44

Ředitelka:           Mgr. Naděžda Bachtíková

telefon:               739 094 353

IČO:                    75016079

E-mail:               zs.cernydul@centrum.cz

 

Školní družina

Černý Důl - Čistá v Krkonoších 140, 543 44

telefon:        732 435 430

úplata za školní družinu: č.ú. 

86-303400247/0100

variabilní symbol: 2015140

ELEKTROSBĚR

Ve škole je sběrné místo na baterie a malé elektrospotřebiče.

Ve školní družině probíhá i tento rok program Recyklohraní, kde se zabýváme nutností recyklace, ale i nutností snížit množství obalů.

Prosíme všechny, kteří mají doma malé elektrospotřebiče, již nepotřebné baterie, aby je donesli do školy. Za nasbírané věci si budeme moci vybrat pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost. Všichni víme, že recyklovat se vyplatí.

Třídění má smysl!

 Děkujeme .        
 

Zajímavé internetové odkazy

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavý pohled na výchovu dětí, možná i odpovědi na některé otázky, které mohou rodiče trápit:

https://www.nevychova.cz/

Zajímá Vás tolik diskutovaná Hejného matematika? Základní principy najdete zde.

Poruchy učení, základní informace a jak s nimi pracovat zde

Otázky týkající se prevence některých úrazů najdete zde.

Zajímavý rozhovor s paní Nováčkovou o školství, o přístupech dospělých k dětem. ZDE

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode