LIDSKÉ TĚLO

Tentokrát jsme se pustili do projektu, díky kterému probádáme lidské tělo. Naučili jsme se pojmenovat jednotlivé orgány, poznali jak fungují a víme co tělu prospívá a škodí. Kouzlo celé práce bylo v tom, že žáci si sami vyhledávali informace, třídili je, zapisovali a tvořili výukové panely. Poté každá skupina seznámila ostatní žáky se svojí prací. Další den jsme společně hodnotili výslednou práci, u každé jsme hledali její přednosti a čím se odlišuje od ostatních prací. Velká pochvala pro všechny vědce, kteří pilně pracovali a odvedli tak obrovský kus práce. 
A tady je výsledek.
foto ZDE
 

 

Dravci

 

V lednu proběhl projekt s názvem "Ptáci Krkonoš". V rámci tohoto projektu nás přímo ve škole navštívil ornitolog, který seznámí žáky se životem některých dravců.

 

více foto ZDE

Matematika

V hodinách matematiky uplatňujeme konstruktivistický přístup - tzn. že žák sám získává informace o probíraném učivu, učitel působí jako průvodce. Dne jsme hledali ostrov podle těchto indícií: víme jak daleko je od Honolulu a Aucklandu, víme že má horu vysoku 2 421 m, ve vzdálenosti 19 km je ostrov Moorea. Kde to je? Počítáme a hledáme jako diví.
 

Závody

V lednu jsme se zúčastnili závodů v běhu na lyžích. Počasí nám přálo a i když jsme neobsadili žádná bodovaná místa, zkušenosti,radost a zážitek z tohoto dne nám nikdo nevezme. Bylo to moc prima.
foto ZDE

ELEKTROSBĚR

Ve škole je sběrné místo na baterie a malé elektrospotřebiče.

Ve školní družině probíhá i tento rok program Recyklohraní, kde se zabýváme nutností recyklace, ale i nutností snížit množství obalů.

Prosíme všechny, kteří mají doma malé elektrospotřebiče, již nepotřebné baterie, aby je donesli do školy. Za nasbírané věci si budeme moci vybrat pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost. Všichni víme, že recyklovat se vyplatí.

Třídění má smysl!

 Děkujeme .        
 

Nástěnka

 • 27.01.2019 09:07

  vánoční zpívání

  VÁNOČNÍ TÓNY Z KOSTELA FOŘT   Každý občas projede Fořtem, aniž by si všimnul krásného kostela u silnice. Ale když se blíží Vánoce, tak i tento kostel pravidelně kouzelně ožívá. Vánoční tóny se každoročně linou celým kostelem a my jsme byli jeho součástí. Děkujeme za pozvání, rádi pro Vás...

 • 09.01.2019 10:00

  Mikuláš

    Nejen, že přišel mezi děti, ale odpoledne si sami mohli čertovsky zařádit v tělocvičně pod vedením vrchní Luciperky paní vychovatelky.

 • 09.01.2019 09:56

  Krabice od bot

    Předvánoční akce, která má cíl: děti dělají radost dětem. Do krabice od bot jsme vložili dětské dárky, pěkně zabalili a odvezli na sběrné místo ve Vrchlabí. Odtud se dárky dostanou na ta správná místa, do rodin, které si nemohou dovolit bohatého Ježíška. vloni bylo obdarováno 23 000...

 • 18.12.2018 07:44

  Kostel Fořt

  VÁNOČNÍ TÓNY Z KOSTELA FOŘT Každý občas projede Fořtem, aniž by si všimnul krásného kostela u silnice. Ale když se blíží Vánoce, tak i tento kostel pravidelně kouzelně ožívá. Vánoční tóny se každoročně linou celým kostelem a my jsme byli jeho součástí. Děkujeme za pozvání, rádi pro Vás...

 • 18.12.2018 07:42

  Muzeum pod čepicí

  Krásným nápadem byla návštěva Hronova, kde je Muzeum pod čepicí, ve kterém nás čekaly nevelké, ale přesto důležité věci. Muzeum se skládalo ze tří částí, dílničky, vesmíru a mikrosvěta. Dílničkou jsme začali, vykreslili jsme si omalovánky broučků, zjistili a vkládali jsme orgány do těla a zkoušeli...

 • 18.12.2018 07:41

  Vánoční ZOO a ozdoby

  V rámci školního projektu jsme spojili příjemné s užitečným a společně s kamarády z mateřské školy jsme navštívili soukromou firmu Ozdoba ve Dvoře Králové. Zde jsme mohli vstoupit přímo do provozu firmy a vidět, jak ručně vznikají ozdoby na stromeček. Děti ani nedutaly a všechnu tu krásu vnímaly...

 • 18.12.2018 07:39

  Den otevřených dveří

    Ve čtvrtek 29.11 jsme připravili pro rodiče ale i veřejnost den otevřených dveří. Děkujeme všem, kteří se přišli odívat a také děkujeme za podporu, kterou nám někteří z vás vyjádřili. Těšíme se na vás příště!

 • 18.12.2018 07:37

  Laskavec

  13.listopadu jsme se opět připojili k výzvě laskavec - udělat radost či dobrý skutek. I letos jsme do školy pozvali místní seniory, připravili jsme pro ně krátký program. nejprve navštívili naší školku, kterou si prohlédli a děti jim předvedly, jak ve školce pracují, cvičí a hrají si. Ze školky se...

 • 18.12.2018 07:36

  Projektová výuka - republika

  100 let republiky Ve středu jsme slavili narozeniny. A ne ledasjaké? Rovnou sté. Prošli jsme si historii naší republiky od jejího narození až po současnost. Děti se rozdělily do skupin a každá zmapovala určitý úsek z dějin republiky. Prvňáci nás seznámili se státními symboly, třeťáci se zaměřili...

 • 18.12.2018 07:35

  Halloween

  UÁÁÍÍÍUUUAÍ Máte rádi tajemno? Jste odvážní? Máte chuť na dobrodružství? V Pátek 26.10.2018 v 17.00 hodin na náměstí v Černém Dole pořádala škola společně s TJ Sokol Černý Důl Halloweenskou stezku odvahy. Všichni si vyzkoušeli svoji odvahu a paměť. K vidění byly čarodějnice, bubáci, čerti,...

1 | 2 >>

 

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   Snažíme se rozdělit výuku u starších dětí, dělíme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Z vlastních zdrojů, za přispění zřizovatele a také díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry. Obnovujeme ICT techniku, pomůcky pro žáky, vybavení školní družiny. Postupně obnovujeme školní nábytek. V neposlední řadě využíváme nové inovativní přístupy ke vzdělávání tak, abychom mohli říct, že připravujeme žáky na budoucnost. Ujaly se u nás metody kritického čtení a psaní, prvky z Hejného matematiky, projektová výuka, prvky badatelské výuky, konstruktivistická matematika a další. Modernizujeme hodnocení žáků. Využíváme možnosti sebehodnocení a formativního hodnocení. Naší snahou je otevřít se v rámci daných pravidel veřejnosti. Hledáme nejvhodnější možnosti a cesty vstřícné komunikace s rodiči a veřejností. Podařilo se nám naplnit podmínky projektu "Rodiče vítání" a byli jsme tak zařazeni do sítě škol s tímto certifikátem. 

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, v letošním školním roce jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce. 

Počty žáků

V letošním školním roce navštěvuje školu 28 žáků + 6 žáků domácího vzdělávání.

1. ročník - 5 žáků, 2. ročník - 6 žáků, 3. ročník - 7+1 žák, 4. ročník - 3+2 žáci, 5. ročník - 7+3 žáci

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   S přibývajícím počtem žáků se snažíme rozdělit výuku u starších dětí, rozdělujeme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry.

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, od letošního školního roku jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce.

Počty žáků

V letošním školním roce navštěvuje školu 31 žáků + 6 žáků domácího vzdělávání.

1. ročník - 7 žáků, 2. ročník - 9 žáků, 3. ročník - 3 žáci, 4. ročník - 10 žáků, 5. ročník - 8 žáků

 

Konzultační hodiny

každé první úterý v měsíci od 14.00 do 15.15 hodin
 
Potřebujete se zeptat na prospěch svého dítěte? Chcete vědět, jak se mu ve škole daří? Chcete vidět některé jeho školní práce? Potřebujete si ujasnit některé záležitosti? Přijďte a konzultujte toto vše s učiteli. V tento den můžete přijít bez ohlášení, učitelé budou vždy přítomni. 

Zájmová činnost

Informace ke kroužkům a fotografie z těchto činností můžete průběžně sledovat ZDE

 

Kritické myšlení

V současné době jsou velmi často ve výuce využívány metody kritického čtení a psaní. Tedy takové metody, které pomáhají dětem uvědomovat si obsah čteného textu, umět rozlišot podstatné informace, dále s nimi pracovat, při psaní si umět třídit a rovnat své myšlenky. Celý pedagogický sbor školy absolvoval seminář, kde se paní učitelky seznámily s těmito metodami.

Hejného matematika

Všechny paní učitelky se zúčastnily semináře "Hejného matematika". Některé prvky této metody hned s dětmi zkoušíme. Dnes například stavby z kostek. Reakce dětí: "Nemohly bychom to dodělat místo českého jazyka?" Z toho usuzujeme, že je to baví. 
 

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov

Zřizovatel:           Městys Černý Důl 48, 543 44

Ředitelka:           Mgr. Naděžda Bachtíková

telefon:               739 094 353

IČO:                    75016079

E-mail:               zs.cernydul@centrum.cz

 

Školní družina

Černý Důl - Čistá v Krkonoších 140, 543 44

telefon:        732 435 430

úplata za školní družinu: č.ú. 

86-303400247/0100

variabilní symbol: 2015140

Zajímavé internetové odkazy

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavý pohled na výchovu dětí, možná i odpovědi na některé otázky, které mohou rodiče trápit:

https://www.nevychova.cz/

Zajímá Vás tolik diskutovaná Hejného matematika? Základní principy najdete zde.

Poruchy učení, základní informace a jak s nimi pracovat zde

Otázky týkající se prevence některých úrazů najdete zde.

Zajímavý rozhovor s paní Nováčkovou o školství, o přístupech dospělých k dětem. ZDE

Stará dobrá malotřídka...

...je název novinového článku, který se zaměřuje na vzdělávání v malotřídních školách. Autorka článku a fotograf si vybrali a navštívili právě naši školu v Černém Dole. Navštívili nás a strávili zde celé dopoledne společně s našimi dětmi.  Pozorovali vyučování, povídali si s dětmi a vyptávali se na fungování školy i paní učitelek. Článek najdete v časopise Týden č. 41/2017 na stránce 86, nebo je k přečtení ve vstupní chodbě školy, nebo je v elektronické podobě k zakoupení ZDE.

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode