DISTANČNÍ VÝUKA

 
videokonference:
 
I. třída -  výuková videa ZDE
 
videosetkávání od 2.11.2020
             
    9.00 10.00 11.00    
  ročník 1. 2. 3.    
  1.          
  2. ČJ2        
PO 3.   ČJ3 PRV3    
  4.   ČJ      
  5.     ČJ    
  1.          
  2. M2   PRV 2   Bachtíková
ÚT 3.   M3      
  4.   M     Šubrtová
  5.     M    
  1.         Vrábelová
  2.          
ST 3.     AJ   PŘ+VL+VV
  4. AJ        
  5.   AJ      
  1.          
  2.     ČJ2    
ČT 3.   ČJ3      
  4. ČJ        
  5.   ČJ      
  1.          
  2.     M2    
3.   M3      
  4.   M kontrola    
  5. M   kontrola  

Momentky z distanční výuky 

Prvňáci se učí písmenko M

NOVINKY

Od prvního září vás, děti, čekají nově připravené třídy a těší se paní učitelky.

Tak 1.9. v 8.00 hodin na viděnou!

 

V této třídě čeká na prvňáky paní učitelka Radka Šubrtová.

 

Na druháky a na třeťáky čeká paní učitelka Barbora Vrábelová.

 

Tato místnost bude mít dvojí účel: dopoledne se zde budou učit čtvrťáci a páťáci, jejich třídní učitelka bude Naděžda Bachtíková, v odpoledních hodinách si zde budou hrát děti ve školní družině.

 

Velmi často s dětmi pečeme a vaříme, proto jsme nejen dětem, ale i paním učitelkám, zakoupili novou kuchyňku.

 

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   Snažíme se rozdělit výuku u starších dětí, dělíme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Z vlastních zdrojů, za přispění zřizovatele a také díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry. Obnovujeme ICT techniku, pomůcky pro žáky, vybavení školní družiny. Postupně obnovujeme školní nábytek. V neposlední řadě využíváme nové inovativní přístupy ke vzdělávání tak, abychom mohli říct, že připravujeme žáky na budoucnost. Ujaly se u nás metody kritického čtení a psaní, prvky z Hejného matematiky, projektová výuka, prvky badatelské výuky, konstruktivistická matematika a další. Modernizujeme hodnocení žáků. Využíváme možnosti sebehodnocení a formativního hodnocení. Naší snahou je otevřít se v rámci daných pravidel veřejnosti. Hledáme nejvhodnější možnosti a cesty vstřícné komunikace s rodiči a veřejností. Podařilo se nám naplnit podmínky projektu "Rodiče vítání" a byli jsme tak zařazeni do sítě škol s tímto certifikátem. 

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, v letošním školním roce jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce. 

 

Kritické myšlení

V současné době jsou velmi často ve výuce využívány metody kritického čtení a psaní. Tedy takové metody, které pomáhají dětem uvědomovat si obsah čteného textu, umět rozlišot podstatné informace, dále s nimi pracovat, při psaní si umět třídit a rovnat své myšlenky. Celý pedagogický sbor školy absolvoval seminář, kde se paní učitelky seznámily s těmito metodami.

Hejného matematika

Všechny paní učitelky se zúčastnily semináře "Hejného matematika". Některé prvky této metody hned s dětmi zkoušíme. Dnes například stavby z kostek. Reakce dětí: "Nemohly bychom to dodělat místo českého jazyka?" Z toho usuzujeme, že je to baví. 
 

Mapy učiva

V této rubrice nejsou žádné články.

KONZULTAČNÍ HODINY

 

BUDOU PROBÍHAT OD 1. ŘÍJNA každý první čtvrtek v měsíci.

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov

Zřizovatel:           Městys Černý Důl 48, 543 44

Ředitelka:           Mgr. Naděžda Bachtíková

telefon:               739 094 353

IČO:                    75016079

E-mail:               zs.cernydul@centrum.cz

 

Školní družina

Černý Důl - Čistá v Krkonoších 140, 543 44

telefon:        732 435 430

úplata za školní družinu: č.ú. 

86-303400247/0100

variabilní symbol: 2015140

ELEKTROSBĚR

Ve škole je sběrné místo na baterie a malé elektrospotřebiče.

Ve školní družině probíhá i tento rok program Recyklohraní, kde se zabýváme nutností recyklace, ale i nutností snížit množství obalů.

Prosíme všechny, kteří mají doma malé elektrospotřebiče, již nepotřebné baterie, aby je donesli do školy. Za nasbírané věci si budeme moci vybrat pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost. Všichni víme, že recyklovat se vyplatí.

Třídění má smysl!

 Děkujeme .        
 

Zajímavé internetové odkazy

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavý pohled na výchovu dětí, možná i odpovědi na některé otázky, které mohou rodiče trápit:

https://www.nevychova.cz/

Zajímá Vás tolik diskutovaná Hejného matematika? Základní principy najdete zde.

Poruchy učení, základní informace a jak s nimi pracovat zde

Otázky týkající se prevence některých úrazů najdete zde.

Zajímavý rozhovor s paní Nováčkovou o školství, o přístupech dospělých k dětem. ZDE

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode