PRÁVĚ TEĎ ...

Mikuláš ve školce

Také letos jsme měli svého Mikuláše.  Ve středu 05. 12. navštívil naše děti  Mikuláš, čert a anděl. Děti byly udivené, co se to děje a zticha jako pěna… každý dostal svůj adventní kalendář a malou nadílku. Ale nic nebylo "zadarmo". Děti krásně zazpívaly vánoční písničky a dokonce měly připravenou i básničku přímo pro Mikuláše.
Děkujeme "černodolské družině"  za krásný mikulášský výstup.
 

--

 

Čertovinky

Stalo je jednou,dne 5.12.2018, že se v peklo otevřelo. Čerti se začali hemžit, ale protože se k žádné pořádné práci neměli, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili naše děti ze školky, které se schválně přidaly. A pak se to stalo, v tělocvičně plné soutěží. Jeden zakopl, padl na druhého a oba se povalili. Začali  všichni soutěžit, běhat, povzbuzovat, kdo je větší raubíř a čertík. Nakonec se Luciper rozhodl pro odměnění všech, čertů i dětí. Takové byly čertoviny se školáky. Prostě to pravé "peklíčko"

 

Malování s Andělkou

Projekt "Kamínkohraní" v Mateřské škole byl velmi úspěšný a pro děti splnil cíle, které jsme si naplánovali.
Děti vlastním prožitkem poznávaly různé druhy kamínků, tvary a povrchy, místo výskytu a přirozenou vlastnost kamenů. Proč ale také nevyužít kamínky k tvoření? 
Naši Mateřskou školu navštívila milá návštěva z Rudníku, obecní fotografka a skvělá "tvořilka", paní Anděla Veselá.
Dětem názorně ukázala, jak malovat na kamínky, který povrch a struktura kamenů je vhodná pro malování. Motivy, které Andělka připravila, ihned děti oslovily a výsledek byl náramný.
Tímto velmi děkujeme za skvělé tvořivé dopoledne a budeme se těšit na další návštěvu.

https://materskaskolacista.rajce.idnes.cz/KAMINKOHRANI_-_MALUJEME_S_ANDELKOU/


 

 

Naše aktivity

 • 11.12.2018 13:05

  Kamínkohraní

  Hra je pro děti nejpřirozenější činností, během níž se ve vymezeném prostoru a čase  děti pouštějí do řešení úkolů.          A právě hry s kamínky dávají  dětem možnost rozvíjet nejrůznější schopnosti a dovednosti. Hravá činnost poskytuje dostatek příležitostí...

 • 11.12.2018 13:05

  Halloween

  Halloween Když se řekne Halloween, ihned nám naskočí před oči různé masky, tma, duchové a různé strašidelné historky. Letos tomu bylo ale trošku jinak. Děkujeme kolektivu TJ Sokol Černý Důl za organizaci strašidelné stezky kolem Lomu v Černém Dole a nový pohled na tento trošku "převzatý" svátek...

 • 11.12.2018 13:04

  Maňáskové divadlo

  V pátek, dne 2.11.2018 k nám dopoledne přijelo Divadlo Šternberk se třemi krásnými maňáskovými pohádkami. A že to byla návštěva úžasná ! Věřte nebo ne, Permoníci i Skřítkové měli pusu od ucha k uchu od samého začátku až do úplného konce. Společně si připomněli  příběhy známých...

 • 06.11.2018 09:49

  Dopravní výchova

  Dopravní výchova Dopravní ruch na našich vozovkách ve městech, ale převážně ve vesnicích je veliký. Lidé si tento fakt uvědomují, proto je dopravní výchova od nejútlejšího věku důležitá. Děti se v mládí získanými návyky řídí po celý život. U dětí předškolního věku musíme především rozvíjet...

 • 06.11.2018 09:49

  Návštěva Policie ČR

  Policie ČR v MŠ V rámci projektu Dopravní výchovy v MŠ jsme byli mile překvapeni, že tak rychle po našem dotazu,  nás navštívil pracovník z Královéhradeckého kraje Policie ČR. Přiblížil nám základní pokyny o bezpečnosti na silnicích, v autech, na kole. Přivezl sebou také  povinné...

 • 06.11.2018 09:48

  Pouštění draků

  Hrátky s dráčky Chystejte si draky, naše každoroční drakiáda je tady. Tentokrát nám na pomoc přijely kamarádky že SZŠ Trutnov s jejich paní vychovatelkou Hankou. Na kopec nad Šmídovkou jsme společně vyrazili v 14.45 hodin. Po menší rozcvičce jsme se pustili do pouštění draků a věřte nevěřte,...

 • 06.11.2018 09:47

  Výlet do Harrachova

  Permoníci v Harrachově V pondělí dne 1.10.2018 se starší děti vypravily na exkurzi do Harrachovských skláren. Děti měly možnost nahlédnout přímo pod ruce sklářů a přiblížit si tak řemeslo, které si již 306 let zaslouží svůj obdiv a uznání. Děti tato exkurze velmi zaujala a taktéž prohlídka v...

 • 06.11.2018 09:47

  Zahájení školního roku

  Zahájení školního roku Tradičně jako každým počátkem nového školního roku, tak jsme i letos ten náš školní rok uvítali v Kempu Slunečná formou soutěží a her pro děti i rodiče. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo, děti si mohly zasoutěžit v netradičních disciplínách a maminky popovídat, jak jim ty...

Mateřská škola

Charakteristika mateřské školy

Budova mateřské školy sídlí v malebné obci s dostatkem příležitostí pro pobyt na čerstvém vzduchu. Je dobře dostupná pro rodiče s dětmi. Autobusová zastávka je cca 300m, parkování pro rodiče je dostačující. 

Naše mateřská škola je společným zařízením se základní školou. Děti tak mají možnost využívat zahradu školy, sousedící sportovní hřiště a tělocvičnu v obci. Děti školu pravidelně navštěvují a tím mají ulehčený přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ. Nevyskytují se zde problematické vztahy mezi dětmi, ty se totiž dobře znají často od 2 let a žáci školy jsou ke svým kamarádům vstřícní a ohleduplní. Zaměstnanci obou zařízení plánují pro děti, rodiče a obec společné akce, organizují k různým příležitostem společná vystoupení.

Mateřská škola prošla v minulých letech celkovou postupnou rekonstrukcí, technický stav budovy je dnes ve velmi dobrém stavu. Byla provedena výměna plastových oken a dveří, zateplení, výměně podlahových krytin, rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, vody, šaten. Obnovuje se také vnitřní vybavení tříd. Zahrada MŠ se rozšířila o další část, a postupně dojde k dovybavení novými zahradními prvky.

I v oblasti stravování se zaměstnanci školní kuchyně nebrání novému a modernímu způsobu přípravy jídel. Jsme zařazeni v projektu „Zdravá školní jídelna“.

Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Cílem celého kolektivu je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství. Tím, že je jim vytvořeno pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, cítí se zde dobře, panuje zde radostná nálada, pochopení a láska.

Mottem Školního vzdělávacího programu je „Dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje, nejlepší učitel inspiruje“. Děti tak vedeme k aktivnímu a praktickému přístupu ke vzdělávání. Dáváme jim dostatek prostoru k praktickým činnostem, při kterých si ověřují získané dovednosti a vědomosti. Do vzdělávání postupně zařazujeme prvky programu Začít spolu – důsledně se snažíme o samostatnost dětí při hrách i výuce, nabízíme takové činnosti, které podněcují fantazii a kreativitu, podporujeme vzájemnou spolupráci dětí a snažíme se do výchovně vzdělávacího procesu zatáhnout i rodiče. Při příchodu do školky čeká na děti každý cen ranní úkol, který si mohou splnit společně s rodiči. Je to pěkný způsob jak zatáhnout rodiče do dění ve školce, jak prodloužit společné chvíle dětí a rodičů a také jak pomoci dětem ráno s odloučením od rodičů. V oblasti přípravy předškolních dětí pracujeme s programem Maxík, který u dětí rozvíjí ty dovednosti, které budou potřebovat při prvopočátečním učení ve škole: správné držení a vedení tužky, orientaci v prostoru, schopnost vyjádřit své myšlenky, zrakovou a sluchovou percepci a další.  V období zápisu do ZŠ mají rodiče možnost podívat se na způsob práce s dětmi. Sami si podle svého zájmu vyberou, jestli chtějí vidět předčtenářskou gramotnost nebo třeba odpolední činnosti s opakováním. Jeden den v týdnu probíhá „Den s anglickým jazykem“, kde se děti setkávají s běžnou komunikací během celého dne. Není to jenom opakování slovíček, ale nenásilné používání základní frází ve skutečném životě. Nezapomínáme také na tak potřebný a často opomíjený zdravotní životní styl s dostatkem pohybových aktivit. Plavání, lyžování, turistické výšlapy po okolí krásných Krkonoš jsou pravidlem. Pro děti je pohyb zcela běžnou součástí jejich života. Snažíme se také do všech činností přiměřeným způsobem zapojovat i naše nejmenší děti, rodiče vidí pozitivní výsledky v oblasti samostatnosti a zájmu o činnosti starších dětí. Rodiče se zapojují do programu podle svých možností. Velmi se líbili rodiči pořádané aktivity pro děti: „Rodiče čtou dětem“, „Maminko a tatínku, připravte pro všechny děti na jedno odpoledne program“ a další. Nezapomínáme také na prarodiče dětí a kolem vánočních svátků máme pro ně připravený program spojený s předvedením naší práce a společným zpíváním u stromečku.

Po celý den žijeme v naší mateřské škole jako tým, nikdo není stranou, nikoho neupřednostňujeme. Otevřeně mluvíme s rodiči a pomáháme si vzájemně s řešením různých problémů a připomínek. Rodiče se podílejí na zlepšování prostředí, pomáhají s organizací různých aktivit. Zaměstnanci to neberou jako samozřejmost, dokáží to ocenit a jejich návrhy společně konzultují.

Kapacita mateřské školy je 40 dětí a doposud jsme mohli vždy uspokojit všechny zájemce o naši mateřskou školu.

V letošním školním roce je v mateřské školce přihlášeno  31 dětí.

Hledáme paní učitelku/pana učitele do mateřské školky. Pro info na tel. č. 739 094 353.

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2018/2019 činí 400,- Kč.

Platbu, prosím, provádějte nejdéle k 15. každý měsíc na účet MŠ s označením - úplata a jméno dítěte.

č.ú.: 86-303400247/0100

variabilní symbol pro úplatu MŠ: 201576


Placení stravného převodem:

 • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )

na účet ZŠ  86-303 400 247/0100

var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 ( uveďte  jméno dítěte )

Úplata a stravné o prázdninách

- v případě, že vaše dítě ukončí docházku do MŠ a přestupuje na jinou ZŠ – ukončit včas placení stravného

- úplata v letních měsících snížena na 200,-Kč za měsíc (úplata se hradí i v případě, že vaše dítě nebude chodit do MŠ o prázdninách)
- dětem nastupujícím do posledního ročníku MŠ (předškoláci) – ukončit k 31. 8. platbu úplaty (předškolní děti poslední rok před vstupem do ZŠ úplatu nehradí)

V případě potřeby paní učitelky poradí s možnostmi řešení logopedických problémů a odkladu povinné školní docházky.  

Zajímavé internetové odkazy

Informace pro rodiče dětí, které půjdou do školy https://hanaotevrelova.cz/Ebook-zdarma

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavé pohledy na výchovu dětí https://www.nevychova.cz/

Zde si můžete stáhnout zajímavé E-booky např. pro předškolní přípravu apod. ZDE

Tento web se zaměřuje na vzdělávání v Mš i ZŠ - odkaz je na zápis do MŠ. Je zde i poradna pro rodiče, pracovní listy pro děti apod: zde

Zajímavé povídání s Paní Nováčkovou o školství. ZDE

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode