PRÁVĚ TEĎ ...

Policie ČR v MŠ

V rámci projektu Dopravní výchovy v MŠ jsme byli mile překvapeni, že tak rychle po našem dotazu,  nás navštívil pracovník z Královéhradeckého kraje Policie ČR.
Přiblížil nám základní pokyny o bezpečnosti na silnicích, v autech, na kole.
Přivezl sebou také  povinné policejní vybavení a vysvětlil nám, kdy je možné jej využít a v jakých situacích se potřebují nejvíce.
Co by byla ale ukázka platná, kdybychom si to nemohli vyzkoušet.
Tímto děkujeme za milou návštěvu, ukázku a povídání a dárečky pro děti.
foto ZDE
 

Dopravní výchova

Dopravní ruch na našich vozovkách ve městech, ale převážně ve vesnicích je veliký. Lidé si tento fakt uvědomují, proto je dopravní výchova od nejútlejšího věku důležitá. Děti se v mládí získanými návyky řídí po celý život.
U dětí předškolního věku musíme především rozvíjet ty psychické vlastnosti, které směřují k rozvoji osobnosti a které přímo ovlivňují chování v určitých situacích. Je to především rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti, ukázněnosti a ohleduplnosti vůči sobě i okolí, rozvoj jistoty a odvahy, vnímání a orientace v prostoru a času a smyslové vnímání. Neméně důležitý je i rozvoj pohybových a tělesných vlastností. Především obratnosti a rychlosti.
Foto ZDE

 

Hrátky s dráčky

Chystejte si draky, naše každoroční drakiáda je tady. Tentokrát nám na pomoc přijely kamarádky že SZŠ Trutnov s jejich paní vychovatelkou Hankou.
Na kopec nad Šmídovkou jsme společně vyrazili v 14.45 hodin. Po menší rozcvičce jsme se pustili do pouštění draků a věřte nevěřte, lítali.
Drakiáda se velmi povedla a děkujeme rodičům, kteří si s námi na kopci tuto akci užili.
Více foto ZDE

 

Zahájení školního roku

Tradičně jako každým počátkem nového školního roku, tak jsme i letos ten náš školní rok uvítali v Kempu Slunečná formou soutěží a her pro děti i rodiče. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo, děti si mohly zasoutěžit v netradičních disciplínách a maminky popovídat, jak jim ty děti po prázdninách povyrostly. Opékání buřtíků na závěr celé akce bylo zakončeno poklidným  posezením u ohníčku s milým slovem. Děkujeme ochotnému majiteli Kempu Slunečná za perfektní připravení zázemí a taktéž rodičům za hojnou účast. Přejeme nejen dětem, ale také rodičům, ať nám celý ten školní rok plyne v poklidu a s úsměvem na tváři. 

Foto z akce ZDE

 

 

 
 

Permoníci v Harrachově

V pondělí dne 1.10.2018 se starší děti vypravily na exkurzi do Harrachovských skláren. Děti měly možnost nahlédnout přímo pod ruce sklářů a přiblížit si tak řemeslo, které si již 306 let zaslouží svůj obdiv a uznání. Děti tato exkurze velmi zaujala a taktéž prohlídka v muzeu, kde si každý našel svou oblíbenou skleněnou dekoraci. Tímto ale naše dobrodružství neskončilo a když se řekne Harrachov, každého ihned napadnou Skokanské můstky. Tam jsme se s dětmi  šly podívat a byla to parádní procházka se zajímavou podívanou. Menší děti taktéž nezahálely a jely si projít Stezku Muchomůrka, kde poznávaly domácí zvířátka a pozorovaly měnící se podzimní přírodu.

Foto z akce ZDE

 

Mateřská škola

Charakteristika mateřské školy

Budova mateřské školy sídlí v malebné obci s dostatkem příležitostí pro pobyt na čerstvém vzduchu. Je dobře dostupná pro rodiče s dětmi. Autobusová zastávka je cca 300m, parkování pro rodiče je dostačující. 

Naše mateřská škola je společným zařízením se základní školou. Děti tak mají možnost využívat zahradu školy, sousedící sportovní hřiště a tělocvičnu v obci. Děti školu pravidelně navštěvují a tím mají ulehčený přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ. Nevyskytují se zde problematické vztahy mezi dětmi, ty se totiž dobře znají často od 2 let a žáci školy jsou ke svým kamarádům vstřícní a ohleduplní. Zaměstnanci obou zařízení plánují pro děti, rodiče a obec společné akce, organizují k různým příležitostem společná vystoupení.

Mateřská škola prošla v minulých letech celkovou postupnou rekonstrukcí, technický stav budovy je dnes ve velmi dobrém stavu. Byla provedena výměna plastových oken a dveří, zateplení, výměně podlahových krytin, rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, vody, šaten. Obnovuje se také vnitřní vybavení tříd. Zahrada MŠ se rozšířila o další část, a postupně dojde k dovybavení novými zahradními prvky.

I v oblasti stravování se zaměstnanci školní kuchyně nebrání novému a modernímu způsobu přípravy jídel. Jsme zařazeni v projektu „Zdravá školní jídelna“.

Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Cílem celého kolektivu je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství. Tím, že je jim vytvořeno pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, cítí se zde dobře, panuje zde radostná nálada, pochopení a láska.

Mottem Školního vzdělávacího programu je „Dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje, nejlepší učitel inspiruje“. Děti tak vedeme k aktivnímu a praktickému přístupu ke vzdělávání. Dáváme jim dostatek prostoru k praktickým činnostem, při kterých si ověřují získané dovednosti a vědomosti. Do vzdělávání postupně zařazujeme prvky programu Začít spolu – důsledně se snažíme o samostatnost dětí při hrách i výuce, nabízíme takové činnosti, které podněcují fantazii a kreativitu, podporujeme vzájemnou spolupráci dětí a snažíme se do výchovně vzdělávacího procesu zatáhnout i rodiče. Při příchodu do školky čeká na děti každý cen ranní úkol, který si mohou splnit společně s rodiči. Je to pěkný způsob jak zatáhnout rodiče do dění ve školce, jak prodloužit společné chvíle dětí a rodičů a také jak pomoci dětem ráno s odloučením od rodičů. V oblasti přípravy předškolních dětí pracujeme s programem Maxík, který u dětí rozvíjí ty dovednosti, které budou potřebovat při prvopočátečním učení ve škole: správné držení a vedení tužky, orientaci v prostoru, schopnost vyjádřit své myšlenky, zrakovou a sluchovou percepci a další.  V období zápisu do ZŠ mají rodiče možnost podívat se na způsob práce s dětmi. Sami si podle svého zájmu vyberou, jestli chtějí vidět předčtenářskou gramotnost nebo třeba odpolední činnosti s opakováním. Jeden den v týdnu probíhá „Den s anglickým jazykem“, kde se děti setkávají s běžnou komunikací během celého dne. Není to jenom opakování slovíček, ale nenásilné používání základní frází ve skutečném životě. Nezapomínáme také na tak potřebný a často opomíjený zdravotní životní styl s dostatkem pohybových aktivit. Plavání, lyžování, turistické výšlapy po okolí krásných Krkonoš jsou pravidlem. Pro děti je pohyb zcela běžnou součástí jejich života. Snažíme se také do všech činností přiměřeným způsobem zapojovat i naše nejmenší děti, rodiče vidí pozitivní výsledky v oblasti samostatnosti a zájmu o činnosti starších dětí. Rodiče se zapojují do programu podle svých možností. Velmi se líbili rodiči pořádané aktivity pro děti: „Rodiče čtou dětem“, „Maminko a tatínku, připravte pro všechny děti na jedno odpoledne program“ a další. Nezapomínáme také na prarodiče dětí a kolem vánočních svátků máme pro ně připravený program spojený s předvedením naší práce a společným zpíváním u stromečku.

Po celý den žijeme v naší mateřské škole jako tým, nikdo není stranou, nikoho neupřednostňujeme. Otevřeně mluvíme s rodiči a pomáháme si vzájemně s řešením různých problémů a připomínek. Rodiče se podílejí na zlepšování prostředí, pomáhají s organizací různých aktivit. Zaměstnanci to neberou jako samozřejmost, dokáží to ocenit a jejich návrhy společně konzultují.

Kapacita mateřské školy je 40 dětí a doposud jsme mohli vždy uspokojit všechny zájemce o naši mateřskou školu.

V letošním školním roce je v mateřské školce přihlášeno  31 dětí.

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2018/2019 činí 400,- Kč.

Platbu, prosím, provádějte nejdéle k 15. každý měsíc na účet MŠ s označením - úplata a jméno dítěte.

č.ú.: 86-303400247/0100

variabilní symbol pro úplatu MŠ: 201576


Placení stravného převodem:

  • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )

na účet ZŠ  86-303 400 247/0100

var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 ( uveďte  jméno dítěte )

Úplata a stravné o prázdninách

- v případě, že vaše dítě ukončí docházku do MŠ a přestupuje na jinou ZŠ – ukončit včas placení stravného

- úplata v letních měsících snížena na 200,-Kč za měsíc (úplata se hradí i v případě, že vaše dítě nebude chodit do MŠ o prázdninách)
- dětem nastupujícím do posledního ročníku MŠ (předškoláci) – ukončit k 31. 8. platbu úplaty (předškolní děti poslední rok před vstupem do ZŠ úplatu nehradí)

V případě potřeby paní učitelky poradí s možnostmi řešení logopedických problémů a odkladu povinné školní docházky.  

Zajímavé internetové odkazy

Informace pro rodiče dětí, které půjdou do školy https://hanaotevrelova.cz/Ebook-zdarma

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavé pohledy na výchovu dětí https://www.nevychova.cz/

Zde si můžete stáhnout zajímavé E-booky např. pro předškolní přípravu apod. ZDE

Tento web se zaměřuje na vzdělávání v Mš i ZŠ - odkaz je na zápis do MŠ. Je zde i poradna pro rodiče, pracovní listy pro děti apod: zde

Zajímavé povídání s Paní Nováčkovou o školství. ZDE

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode