Právě teď...  

 
 
 
 
 

První loučení máme za sebou

V tomto školním roce u nás končí první páťáci v domácím vzdělávání. Jsme rádi, že jste si vybrali naši školu a že jste nám umožnili sdílet s vámi zkušenosti s domácím vzděláváním. Přejeme vám úspěšné pokračování ve studiu. I když již nebudete žáky naší školy, přesto se budeme vídat i nadále u dalších přezkoušení.
Pěkné prázdniny a léto.
Ahooooj!

 

Závěr školního roku

19.6. - šk. výlet do hvězdárny v HK
24.-26.6. - odevzdávání učebnic, úklid školy
24. - 28.6. - upravený konec výuky:
                    I. třída 11.35 hodin
                    II. třída 12.20 hodin
25.6. zahradní slavnost
28.6. vysvědčení
 
 
      PLAY WITH WATTSENGLISH

Celý rok žáci a žákyně Základní školy navštěvovali kroužky angličtiny.

Velmi mne potěšilo, že se rozhodli právě pro komunikační metodu Wattsenglish. Celý rok moc rádi chodili, seznámili se se spoustou slovíček, poznali nové hry a naučili se zpívat anglické písničky. Jsou to velcí šikulové. A tak dobře odvedená práce si zaslouží také pochvalu a ocenění. 

Každý si tedy odnesl osvědčení, že tuto komunikační metodu zvládl a uspěl na výbornou.

Procvičování  větných spojení, obohacování  slovní zásoby a zlepšování výslovnosti, komunikace  a v neposlední řadě také v poslechu.

 Nebyly to malé cíle, proto velký dík nejen dětem, ale také rodičům, kteří nepodceňovali domácí přípravu.

Děkuji Milana Sahánková, DiS

 
 

 

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý večer rodiče, 
od září až do dnešního dne nás velmi trápil stav zahrady v MŠ. Z důvodu velkého provozu a nedostatek chodníků nás omezoval v pobytu venku a na zahradě nebylo dětem, co nabídnout. Během roku se prováděly drobné opravy a nakupovalo nové zařízení, ale pořád tomu něco chybělo. Proto jsme se na vás rodiče obrátily s prosbou o pomoc. Až do dnešního dne jsem věřila vám rodičům, že nás v tom nenecháte. A stalo se, zájem byl tak velký, že jsme málem neměly pro všechny materiál a práci. Některým rodičům se z různých důvodů nehodil odpolední čas a tak pracovali podle svých možností během dne. Sešla se prima parta rodičů, byla možnost si popovídat a poznat se zase v jiné situaci. Při rozcházení mě také velmi potěšilo a zahřálo na srdci, když někteří nabízeli další pomoc. Je nám jasné, že se ostatní rodiče nemohli dostavit třeba z pracovních důvodů. I tito nám však během roku pomáhali zase v něčem jiném (pečení a obstarávání občerstvení na různé akce, věnování doma nepotřebných hraček, zajištění papíru na volné kreslení dětí,...). Moc si veškeré pomoci vážíme a jsme rádi, že máme tak hodné rodiče.
 
Za dnešní pomoc bych touto cestou chtěla velmi poděkovat rodičům dětí: Verunka, Terezka A., V. Denyshchuk,       
 J. a L. Hájkovi, V. Hančová, J. Chmelíková, L. Jebavá, A. Goshkovich, B. Jiras, A. Kozak, P. Svrček, C. Šťastný,             
 Š. a R. Zinkovi
Moc Vás rodiče prosím, poděkujte vašim starším dětem, byly velkými pomocníky.
 
Dále bych chtěla poděkovat paní učitelce I. Dvořákové za pomoc při organizaci brigády a zapojení do práce.
 
Nesmím také zapomenout poděkovat celé rodině paní ředitelky N. Bachtíkové. Má dost starostí s budovou ZŠ a pozemkem kolem školy. Přesto nám celá rodina velmi pomáhá a po víkendech zjišťuji, co všechno nám v MŠ stačili udělat.
 
Ještě jednou tedy posílám úpřímný dík, přeji hezký večer.
 
Vaše spokojená Eva Šinkorová.
 
Musím ještě dodat, že velký dík patří paní učitelce Šinkorové, která celou akci vymyslela, naplánovala, zorganizovala a připravila vše potřebné. Bez ní by nebylo pracovní příjemné odpoledne.
 Tímto jí děkuji
Naďa Bachtíková
 
 

ROZVRH HODIN ZDE

 

Pomůcky na školní rok 2019-2020

seznamy pomůcek pro žáky naleznete zde

 

 

 

Paní učitelky ze školy

Malotřídní škola Černý Důl:

Jsme rádi, že jste si vybrali nás! Co Vašim dětem nabízíme?

 • rodinné prostředí malotřídní školy
 •  propojení školy se životem
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka,
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • škola vybavená moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • kvalitní výuka – všechny děti bez problémů přechází na druhý stupeň
 • péče o žáky s SPU a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • nově vybavená a zrekonstruovaná školní zahrada
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních zájmových aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • pohyb a sport - bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

Něco z historie školy

Škola byla založena v Černém Dole již roku 1736 jako jednotřídní. Nejdříve sídlila v dřevěné budově až do roku 1875, kdy byla postavena budova nová. O rok později se zvýšil počet tříd na dvě a 1879 na tři. Pro školáky III. horského dílu nebylo jednoduché navštěvovat třídu v Černém Dole, proto od roku 1841 docházel na Hrnčířské boudy pomocný učitel. Od roku 1862 tam byla zřízena školní expozitura a konečně roku 1901 jednotřídní škola.   více o historii zde 

Další zmínky o škole jsou až z roku 1936:

Malá česká menšina v převážně německém Černém Dole existovala již před rokem 1918. Ani po vzniku Československa počet Čechů v obci příliš nevzrostl. I když byla česká menšina v městysi malá, přesto se začalo ve 30. letech minulého století uvažovat o otevření české menšinové obecné školy v místě.
Reakcí zdejší německé majority na plánované otevření české školy byl velký rozruch a nelibost.
Otevření školy v Černém Dole bylo povoleno Ministerstvem školství a národní osvěty výnosem č. 140.960/36–T/3 ze dne 26. října 1936. Velký problém zprvu představovalo sehnání vhodných prostor pro výuku dětí. Škola se usídlila v domě čp. 6, který patřil k místní textilní továrně české firmy Aloise Menčíka. Vyučování začalo 1. prosince 1936 se třinácti žáky. Během roku přistoupili další tři žáci, takže školní rok skončil se šestnácti dětmi. Drtivá většina žáků tehdy přešla z místní německé obecné školy.

A jaké bylo národnostní složení žactva? Z šestnácti dětí bylo osm dětí z čistě německých rodin. Tři žáci pocházeli z národnostně smíšených rodin (jeden rodič Němec a druhý Čech, případně Rusín) a pouze pět z nich mělo oba rodiče (v jednom případě je uveden jen jeden rodič) Čechy či Slováky. Prvním učitelem školy se stal Jaroslav Charvát, který ovšem v Černém Dole dlouho nepobyl. Od 1. února 1937 ho nahradil zkušenější František Vaníček.
Na konci září 1937 nastoupil dosavadní učitel a správce školy František Vaníček vojenskou prezenční službu a jako náhrada za něj přišel do Černého Dolu výpomocný učitel Jaroslav Talácko z Paběnic u Kutné Hory. Kromě uvedených pedagogů učil na škole náboženství černodolský farář Otto Němeček, zatímco Anežka Škopková tu působila jako učitelka domácích nauk.

 

 

Oficiální stránky Černého Dolu zde.

NAŠE ÚSPĚCHY

Jsme zařazeni v síti aktivních škol se zančkou Rodiče vítáni.

 

Finalista sCOOL web 2016

ZŠ a MŠ Černý Důl získala odznak Finalista sCOOL web 2016. 
Naše škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) 
mezi 10 nejlepších ve své kategorii. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost grafické zpracování.
Podívat se můžete ZDE
 

Prověřená společnost

Získali jsme certifikát "Prověřená společnost 2017". Cílem Certifikátu jsou informace pro zákazníky o spolehlivosti dané firmy na webových stránkách. Právě to, že se firma může pochlubit vlastnictvím Certifikátu prověřené společnosti, je pro ostatní zákazníky bráno jako plus a firmy pro ně působí důvěryhodněji. 
Podívat se můžete ZDE.

 

 

osvědčení

Aktivní škola

 

 

Finanční gramotnost

ekologická výchova

VYSVĚDČENÍ 28.6.2019

KONZULTAČNÍ HODINY

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 14.30 DO 16.00 
nebo dle osobní domluvy.

Kalendář akcí

 • ČERVEN

  11.6. MŠ + ZŠ výlet Náchod                   25.6. MŠ + ZŠ zahradní slavnost           28.6. vysvědčení

 • KVĚTEN

  2.5. zápis MŠ                                            9.5. MŠ + ZŠ dílničky Benecko           13.5. I. tř. divadlo           ...

 • DUBEN

  4.4. zápis do ZŠ                                 5.4. I.tř. ZŠ divadlo                          17.4.     Den Země     ...

 • BŘEZEN

  4.3. ZŠ II. tř. planeta Země                14.3. Návštěva ZŠ Lánov 5. třídy      15.3. I.třída ZŠ veselé zoubky

 • ÚNOR

  1.2. ZŠ                 pololetní prázdniny 4. - 10.2.               ZŠ jarní prázdniny 12.2. ZŠ                 dopravní výchova 22.2.  ZŠ     ...

 • LEDEN

  23.1. ZŠ      dotkni se křídel - dravci 29.1. ZŠ II.tř.    výstava Škoda auto 30.1. ZŠ -         závody na běžkách 31.1. ZŠ+MŠ              MASOPUST

 • PROSINEC

  2.12.  rozsvěcení vánočního stromu 3.12. ZŠ I.    třída - divadlo Vrchlabí 5.12.      den otevřených dveří v MŠ 12.12.       muzeum Hronov ZŠ+MŠ 13.12.            vánoční ZOO ZŠ+MŠ 15.12     ...

 • LISTOPAD

  2.11. MŠ          maňáskové divadlo 13.11.                  projekt Laskavec 14.11. ZŠ       preventivní program   20.11.rodičovská schůzka 15.30 v ZŠ 29.11.   den otevřených dveří v...

 • ŘÍJEN

  1.10. nejde el. - exukrze Harrachov 5.-6.10.                        volby v ZŠ,   15.10.  projekt Badatelská výprava 24.10.       projekt 100 let republiky             ...

 • ZÁŘÍ

  4.-7.9. ZŠ adaptační pobyt Strážné 19.9.  MŠ - zahájení šk. roku v kempu Slunečná PLAVÁNÍ - každý pátek

Spolupracujeme

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol  HPN - logo-velke.jpgKrálovéhradecký kraj [logo]

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 248

Kontaktujte nás

Sestavuji aktuální kalendář ...
Meteoradar

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode