Právě teď...  

Mikuláš

Nejen, že přišel mezi děti, ale odpoledne si sami mohli čertovsky zařádit v tělocvičně pod vedením vrchní Luciperky paní vychovatelky.
 

Advent - poděkování

Vážení rodiče, milé kolegyně učitelky a děti,
v neděli 2.12. jsme mezi nás společným zpíváním vnesli vánoční atmosféru. Vánoční strom na náměstí se rozsvítil, čas Vánoc je tady. 
Chci vám všem velmi poděkovat za pomoc ne celé akci a jejím programu. 
Bylo to příjemné setkání, naplněné pohodovou atmosférou - a to navzdory nepřejícímu počasí.
Děkuji, že jste si udělali čas a přišli.
 
Naďa Bachtíková - ředitelka školy.
 
Na fotografie z vánočních dílen ve škole = přípravu na prodej, se můžete podívat ZDE.
 
Naši věrní andělé v akci - děkujeme!
 
 

KRABICE OD BOT 

Předvánoční akce, která má cíl: děti dělají radost dětem. Do krabice od bot jsme vložili dětské dárky, pěkně zabalili a odvezli na sběrné místo ve Vrchlabí. Odtud se dárky dostanou na ta správná místa, do rodin, které si nemohou dovolit bohatého Ježíška. vloni bylo obdarováno 23 000 dětí. 

 

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 29.11 jsme připravili pro rodiče ale i veřejnost den otevřených dveří. Děkujeme všem, kteří se přišli odívat a také děkujeme za podporu, kterou nám někteří z vás vyjádřili.
Těšíme se na vás příště!

 

ELEKTROSBĚR

Ve škole je sběrné místo na baterie a malé elektrospotřebiče.

Ve školní družině probíhá i tento rok program Recyklohraní, kde se zabýváme nutností recyklace, ale i nutností snížit množství obalů.

Prosíme všechny, kteří mají doma malé elektrospotřebiče, již nepotřebné baterie, aby je donesli do školy. Za nasbírané věci si budeme moci vybrat pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost. Všichni víme, že recyklovat se vyplatí.

Třídění má smysl!

 Děkujeme .        

 

Laskavec

13.listopadu jsme se opět připojili k výzvě laskavec - udělat radost či dobrý skutek. I letos jsme do školy pozvali místní seniory, připravili jsme pro ně krátký program. nejprve navštívili naší školku, kterou si prohlédli a děti jim předvedly, jak ve školce pracují, cvičí a hrají si. Ze školky se přesunuli do budovy školy. Představili jsme jim naši školu a poté projekt ke 100. výročí vzniku republiky. Součástí této malé prezentace bylo i zpívání písniček. Poté jsme požádali návštěvu, aby nám vyprávěla o svém dětství, jak chodili do školy, jak si hráli, co se všechno změnilo, jak vnímali hlavní okamžiky v dějinách republik - rok 1968 a 1989.  Pro návštěvu děti ve školní družině napekly jablečné koláčky, abychom ji pohostili. 
Děkueme za krásné poutavé vyprávění a rádi se s vámi zase sejdeme.
 

 

Rozpis zájmových kroužků ZDE

 

ROZVRH HODIN ZDE

 

Pomůcky na školní rok 2018-2019

seznamy pomůcek pro žáky naleznete zde

 

 

 

Naše aktivity

 • 03.12.2018 09:27

  projekt 100 let republiky

  100 let republiky Ve středu jsme slavili narozeniny. A ne ledasjaké? Rovnou sté. Prošli jsme si historii naší republiky od jejího narození až po současnost. Děti se rozdělily do skupin a každá zmapovala určitý úsek z dějin republiky. Prvňáci nás seznámili se státními symboly, třeťáci se zaměřili...

 • 05.11.2018 14:02

  Halloween

  UÁÁÍÍÍUUUAÍ Máte rádi tajemno? Jste odvážní? Máte chuť na dobrodružství? V Pátek 26.10.2018 v 17.00 hodin na náměstí v Černém Dole pořádala škola společně s TJ Sokol Černý Důl Halloweenskou stezku odvahy. Všichni si vyzkoušeli svoji odvahu a paměť. K vidění byly čarodějnice, bubáci, čerti,...

 • 05.11.2018 14:01

  Projekt SKLÁRNA

  Sklárna Harrachov V pondělí 1. 10. 2018 navštívili žáci naší základní školy a starší děti z mateřské školy sklárnu v Harrachově. Se zájmem jsme si prohlédli provoz, seznámili se s pracovním postupem výroby skleniček a dokonce jsme si sami mohli vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly. Některým se...

 • 05.11.2018 14:01

  Projekt BADATELSKÁ VÝPRAVA

  Badatelská výprava,  V pondělí 15.10. jsme podnikli výuku v terénu. Naším úkolem bylo nafotit rostliny podle zadání a třídit je do skupin, zakreslovali jsme místa výskytu určených rostlin do mapy, cestu jsme si zakreslovali do mapy, v krajině jsme se orientovali podle busoly. Druhý den...

 • 05.11.2018 14:00

  Nové výukové metody

  SFUMÁTO Vzpomínáte si, jakl jste se učili číst? Naši prvňáci se učí metodou Sfumáto, neboli splývavé čtení, tedy rozvolnění a pomalé čtení po jednotlivých hláskách. Jde o metodu, která se zaměřuje na všechny části celého procesu čtení. Každé písmeno se nejprve učí řádně vyslovovat - díky...

 • 05.11.2018 13:59

  Plavání

  Plavání Palvání je povinnou součástí tělesné výchovy. Jezdíme každý pátek do bazenů v Jilemnici. S sebou: plavky, 2 ručníky, mýdlo, dívky vlasy stažené do culíku. Na cestu zpět doporučujeme dětem čepici, mají vlhké vlasy. Podrobnější info u třídních učitelek.

 • 05.11.2018 13:58

  Adaptační pobyt

  Adaptační pobyt V prvním týdnu jsme všichni vyjeli na Strážné na tzv. adaptační pobyt. Co je smyslem takového "výletu"? Má-li člověk, tedy i žák, podávat nějaký výkon (a škola jich je plná), potřebuje k tomu klidné a bezpečné prostředí. Vzhledem k tomu, že v naší malotřídní škole se každým rokem...

Paní učitelky ze školy

Malotřídní škola Černý Důl:

Jsme rádi, že jste si vybrali nás! Co Vašim dětem nabízíme?

 • rodinné prostředí malotřídní školy
 •  propojení školy se životem
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka,
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • škola vybavená moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • kvalitní výuka – všechny děti bez problémů přechází na druhý stupeň
 • péče o žáky s SPU a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • nově vybavená a zrekonstruovaná školní zahrada
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních zájmových aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • pohyb a sport - bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

Něco z historie školy

Škola byla založena v Černém Dole již roku 1736 jako jednotřídní. Nejdříve sídlila v dřevěné budově až do roku 1875, kdy byla postavena budova nová. O rok později se zvýšil počet tříd na dvě a 1879 na tři. Pro školáky III. horského dílu nebylo jednoduché navštěvovat třídu v Černém Dole, proto od roku 1841 docházel na Hrnčířské boudy pomocný učitel. Od roku 1862 tam byla zřízena školní expozitura a konečně roku 1901 jednotřídní škola.   více o historii zde 

Další zmínky o škole jsou až z roku 1936:

Malá česká menšina v převážně německém Černém Dole existovala již před rokem 1918. Ani po vzniku Československa počet Čechů v obci příliš nevzrostl. I když byla česká menšina v městysi malá, přesto se začalo ve 30. letech minulého století uvažovat o otevření české menšinové obecné školy v místě.
Reakcí zdejší německé majority na plánované otevření české školy byl velký rozruch a nelibost.
Otevření školy v Černém Dole bylo povoleno Ministerstvem školství a národní osvěty výnosem č. 140.960/36–T/3 ze dne 26. října 1936. Velký problém zprvu představovalo sehnání vhodných prostor pro výuku dětí. Škola se usídlila v domě čp. 6, který patřil k místní textilní továrně české firmy Aloise Menčíka. Vyučování začalo 1. prosince 1936 se třinácti žáky. Během roku přistoupili další tři žáci, takže školní rok skončil se šestnácti dětmi. Drtivá většina žáků tehdy přešla z místní německé obecné školy.

A jaké bylo národnostní složení žactva? Z šestnácti dětí bylo osm dětí z čistě německých rodin. Tři žáci pocházeli z národnostně smíšených rodin (jeden rodič Němec a druhý Čech, případně Rusín) a pouze pět z nich mělo oba rodiče (v jednom případě je uveden jen jeden rodič) Čechy či Slováky. Prvním učitelem školy se stal Jaroslav Charvát, který ovšem v Černém Dole dlouho nepobyl. Od 1. února 1937 ho nahradil zkušenější František Vaníček.
Na konci září 1937 nastoupil dosavadní učitel a správce školy František Vaníček vojenskou prezenční službu a jako náhrada za něj přišel do Černého Dolu výpomocný učitel Jaroslav Talácko z Paběnic u Kutné Hory. Kromě uvedených pedagogů učil na škole náboženství černodolský farář Otto Němeček, zatímco Anežka Škopková tu působila jako učitelka domácích nauk.

 

 

Oficiální stránky Černého Dolu zde.

Hledáme

Máte rádi děti? Jste kreativní? Pak hledáme právě Vás - paní učitelku/ pana učitele do mateřské školy. Nástup 1.ledna 2019. Více informací na tel. 739 094 353, 739 000 624, nebo přímo ve škole či školce. 

29.listopadu den otevřených dveří

KONZULTAČNÍ HODINY

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 14.30 DO 16.00 
nebo dle osobní domluvy.

Kalendář akcí

 • PROSINEC

  2.12.  rozsvěcení vánočního stromu 3.12. ZŠ I.    třída - divadlo Vrchlabí 5.12.      den otevřených dveří v MŠ 12.12.       muzeum Hronov ZŠ+MŠ 13.12.            vánoční ZOO ZŠ+MŠ 15.12     ...

 • LISTOPAD

  2.11. MŠ          maňáskové divadlo 13.11.                  projekt Laskavec 14.11. ZŠ       preventivní program   20.11.rodičovská schůzka 15.30 v ZŠ 29.11.   den otevřených dveří v...

 • ŘÍJEN

  1.10. nejde el. - exukrze Harrachov 5.-6.10.                        volby v ZŠ,   15.10.  projekt Badatelská výprava 24.10.       projekt 100 let republiky             ...

 • ZÁŘÍ

  4.-7.9. ZŠ adaptační pobyt Strážné 19.9.  MŠ - zahájení šk. roku v kempu Slunečná PLAVÁNÍ - každý pátek

NAŠE ÚSPĚCHY

Jsme zařazeni v síti aktivních škol se zančkou Rodiče vítáni.

 

Finalista sCOOL web 2016

ZŠ a MŠ Černý Důl získala odznak Finalista sCOOL web 2016. 
Naše škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) 
mezi 10 nejlepších ve své kategorii. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost grafické zpracování.
Podívat se můžete ZDE
 

Prověřená společnost

Získali jsme certifikát "Prověřená společnost 2017". Cílem Certifikátu jsou informace pro zákazníky o spolehlivosti dané firmy na webových stránkách. Právě to, že se firma může pochlubit vlastnictvím Certifikátu prověřené společnosti, je pro ostatní zákazníky bráno jako plus a firmy pro ně působí důvěryhodněji. 
Podívat se můžete ZDE.

 

 

osvědčení

Aktivní škola

 

 

Finanční gramotnost

ekologická výchova

Spolupracujeme

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol  HPN - logo-velke.jpgKrálovéhradecký kraj [logo]

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 236

Kontaktujte nás

Sestavuji aktuální kalendář ...
Meteoradar

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode