Právě teď...

 

Masopust

V pátek 23.února pro vás chystáme masopustní veselí. Průvod masek se vypraví z černodolského náměstí v 9.45 směrem do skiareálu, zpět k hotelu Aurum a poté po silnici dolů ke škole. Přijďte se pobavit s námi. Masky si můžete prohlédnout na chodbě školy.
               MASOPUST

KDY:V pátek 23. února

KDE:Černý Důl náměstí 

V KOLIK:V 9:45 ráno

TAK POJĎTE S NÁMI !

 

Žijeme olympiádou

1. olympijský den proběhl závod v jízdě dvojic na bobech. Závod byl tak rychlý, že fotoreportéři nestihli udělat žádnou fotodokumentaci.
2. den se uskutečnil závod snowboardů: kdo doskočí dál?
3. den jsme zažili fantastickou sportovní náladu na trati našich biatlonistů. Na improvizované střelnici se rozhodovalo o vítězství.
 
 

Učíme se ovládat diabolo

Od ledna mají děti možnost učit se ve volném čase triky s žonglovací pomůckou diabolo. A takhle to již ovládají!
 

První školní vysvědčení - 31.ledna

1.2. - sportovní den
2.2. - pololetní prázdniny

Mladí vědci

V lednu za sebou mají mladí vědci první polovinu práce. Zkoušeli mnoho zajímavých pokusů a mohli tak přijít na kloub některým přírodním a technickým zákonitostem.
Paní vychovatelka jejich práci a zájem ocenila a připravila pro ně malý kvíz. 
TAK HURÁ DO DALŠÍ PRÁCE!
 

 

 

 

 

Školní zahrada

více info ze zahájení  ZDE

 

Stará dobrá malotřídka...

...je název novinového článku, který se zaměřuje na vzdělávání v malotřídních školách. Autorka článku a fotograf i vybrali a navštívili právě naši školu v Černém Dole. Navštívili nás a strávili zde celé dopoledne společně s našimi dětmi.  Pozorovali vyučování, povídali si s dětmi a vyptávali se na fungování školy i paní učitelek. Článek najdete v časopise Týden č. 41/2017 na stránce 86, nebo je k přečtení ve vstupní chodbě školy, nebo je v elektronické podobě k zakoupení ZDE.

 
 

Pomůcky na školní rok 2016-2017

seznamy pomůcek pro žáky naleznete zde

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM VŠEM PŘEJÍ  DĚTI A CELÝ KOLEKTIV MŠ ČISTÁ V KRKONOŠÍCH ♥

 

Paní učitelky v naší školce a škole

 

 Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola leží v centru městyse Černý Důl, v malebném podkrkonošském údolí s výhledem na Černou horu. Městys je spojení tří obcí: Fořt, Čistá v Krkonoších a Černý Důl.

Základní škola Černý Důl je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům pěti ročníků. Vyučování probíhá ve dvou třídách.   S přibývajícím počtem žáků se snažíme rozdělit výuku u starších dětí, rozdělujeme zejména anglický jazyk, matematiku, vlastivědu a přírodovědu. Po ukončení pátého ročníku odcházejí žáci na druhý stupeň ZŠ v Lánově, Vrchlabí nebo Rudníku. Zajišťujeme výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.

Díky projektům EU se nám daří modernizovat školu jak po stránce materiální tak z hlediska nových přístupů ke školnímu vzdělávání. Škola je opravená a školní prostředí se snažíme neustále zlepšovat a modernizovat. Na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost. Školní zahradu průběžně vybavujeme herními prvky tak, aby zahrada poskytovala dětem dostatek zábavy a podnětné místo pro jejich hry.

Do naší školy jsou přihlášeni žáci v individuálním domácím vzdělávání, od letošního školního roku jich je 6. Dvakrát ročně absolvují přezkoušení formou vzájemného rozhovoru a prezentací vlastní práce.

Počty žáků

V letošním školním roce navštěvuje školu 31 žáků + 6 žáků domácího vzdělávání.

1. ročník - 7 žáků, 2. ročník - 9 žáků, 3. ročník - 3 žáci, 4. ročník - 10 žáků, 5. ročník - 8 žáků

Mateřská škola

Charakteristika mateřské školy

Budova mateřské školy sídlí v malebné obci s dostatkem příležitostí pro pobyt na čerstvém vzduchu. Je dobře dostupná pro rodiče s dětmi. Autobusová zastávka je cca 300m, parkování pro rodiče je dostačující. K pobytu venku také využíváme obecní hřiště, hřiště ZŠ. K dispozici je také dostatečně vybavená zahrada, tělocvična.                                                                                 Budova MŠ má novou fasádu a okna. V přízemí ložnice se samostatným sociálním zařízením, šatna dětí z MŠ a žáky ze ZŠ, sociální zařízení a skladové prostory. V mezipatře je nové sociální zařízení pro obě třídy. V 1. patře je třída a herna pro 1. i 2. třídu, kuchyň, jídelna pro žáky ZŠ, kancelář a šatna zaměstnanců. Ve 2. patře je půda. Zahrada je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami, skluzavkou, trampolínou, zahradním domečkem s tabulí.

Vybavení školky se snažíme postupně modermizovat a měnit tak, aby o nejvíce vyhovovalo potřebám dětí.

Kapacita mateřské školy je 40 dětí a doposud jsme mohli vždy uspokojit všechny zájemce o naši mateřskou školu.

V letošním školním roce je v mateřské školce přihlášeno 39 dětí.

Malotřídní škola Černý Důl:

Jsme rádi, že jste si vybrali nás! Co Vašim dětem nabízíme?

 • rodinné prostředí malotřídní školy
 •  propojení školy se životem
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • kolektiv odborně vzdělaných vyučujících
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči, vzájemné respektování
 • rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, rozvoj zvídavosti žáka,
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ = plynulý přechod do školy
 • škola vybavená moderními pomůckami
 • vybavení ICT – v obou třídách PC, výuka na interaktivní tabuli
 • kvalitní výuka – všechny děti bez problémů přechází na druhý stupeň
 • péče o žáky s SPU a o nadané žáky
 • prevence rizikového chování – budování přátelských vztahů
 • školní družina s pestrou nabídkou činností
 • nově vybavená a zrekonstruovaná školní zahrada
 • domácí kuchyně – paní kuchařka vaří jídla podle principů zdravého stravování
 • nabídka mimoškolních zájmových aktivit vedených našimi pedagogy i externími pracovníky
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • pohyb a sport - bruslení plavání, lyžování, sezónní sporty

Něco z historie školy

Škola byla založena v Černém Dole již roku 1736 jako jednotřídní. Nejdříve sídlila v dřevěné budově až do roku 1875, kdy byla postavena budova nová. O rok později se zvýšil počet tříd na dvě a 1879 na tři. Pro školáky III. horského dílu nebylo jednoduché navštěvovat třídu v Černém Dole, proto od roku 1841 docházel na Hrnčířské boudy pomocný učitel. Od roku 1862 tam byla zřízena školní expozitura a konečně roku 1901 jednotřídní škola.   více o historii zde 

Další zmínky o škole jsou až z roku 1936:

Malá česká menšina v převážně německém Černém Dole existovala již před rokem 1918. Ani po vzniku Československa počet Čechů v obci příliš nevzrostl. I když byla česká menšina v městysi malá, přesto se začalo ve 30. letech minulého století uvažovat o otevření české menšinové obecné školy v místě.
Reakcí zdejší německé majority na plánované otevření české školy byl velký rozruch a nelibost.
Otevření školy v Černém Dole bylo povoleno Ministerstvem školství a národní osvěty výnosem č. 140.960/36–T/3 ze dne 26. října 1936. Velký problém zprvu představovalo sehnání vhodných prostor pro výuku dětí. Škola se usídlila v domě čp. 6, který patřil k místní textilní továrně české firmy Aloise Menčíka. Vyučování začalo 1. prosince 1936 se třinácti žáky. Během roku přistoupili další tři žáci, takže školní rok skončil se šestnácti dětmi. Drtivá většina žáků tehdy přešla z místní německé obecné školy.

A jaké bylo národnostní složení žactva? Z šestnácti dětí bylo osm dětí z čistě německých rodin. Tři žáci pocházeli z národnostně smíšených rodin (jeden rodič Němec a druhý Čech, případně Rusín) a pouze pět z nich mělo oba rodiče (v jednom případě je uveden jen jeden rodič) Čechy či Slováky. Prvním učitelem školy se stal Jaroslav Charvát, který ovšem v Černém Dole dlouho nepobyl. Od 1. února 1937 ho nahradil zkušenější František Vaníček.
Na konci září 1937 nastoupil dosavadní učitel a správce školy František Vaníček vojenskou prezenční službu a jako náhrada za něj přišel do Černého Dolu výpomocný učitel Jaroslav Talácko z Paběnic u Kutné Hory. Kromě uvedených pedagogů učil na škole náboženství černodolský farář Otto Němeček, zatímco Anežka Škopková tu působila jako učitelka domácích nauk.

 

 

Oficiální stránky Černého Dolu zde.

Nabídka práce

Základní škola Černý Důl
Hledáme kolegu/kolegyni na pozici učitel/učitelka 1. stupeň. Jedná se o celý úvazek v případě výuky všech předmětů včetně angličtiny v období od 1.1.2018 do 30.6.2018.
Možno úvazek rozdělit pro dva učitele: 
1. úvazek 22,72% (5 hodin týdně) = výuka AJ 
2. úvazek 77,27% (17 hodin týdně) = výuka předmětů bez AJ 
Požadujeme odpovídající vzdělání a chuť pracovat s dětmi.
 
Od září 2018 hledáme kolegu/kolegyni na pozici učitel/ka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Úvazek 3 - 6 hodin týdně dle domluvy. Rozvrh přizpůsobíme v rámci možností Vašim potřebám. 
 
Mateřská škola Černý Důl
Hledáme kolegyni na pozici učitelka MŠ. Jedná se o úvazek 40,32 % = 2,5 hodin denně - na tzv. překrývání přímé pedagogické činnosti. Požadujeme odpovídající vzdělání a vstřícný přístup k dětem.
 
Kontakt: Mgr. Naděžda Bachtíková
              tel. č. 739 094 353
email:  zs.cernydul@centrum.cz
 
                                      

Kalendář akcí

 • ÚNOR

  2.2.2018 - jednodenní pololetní prázdniny 23.2. - masopustní průvod 24.2. - vítání občánků

 • LEDEN

  od 15.1.2018 - pondělní bruslení 31.1.2018 - vysvědčení - děti dostanou výpis, který si ponechají 2.2.2018 - jednodenní pololetní prázdniny

 • PROSINEC

  4.12. program Brazílie II. třída 4.12. MŠ - vánoční rozjímání v Luně 5.12. Mikuláš ve škole 6.12. čertoviny v tělocvičně od 13.15 hod. 13.12. vánoce v ZOO MŠ+ZŠ 16.12. vánoční zpívání ve Fořtě 19.12. vánoční besídka v ZŠ pro rodiče  21.12. slavnostní oběd v MŠ s obsluhou 21.12. vánoční výlet...

 • LISTOPAD

  3.11.   - Halloween 13.11. - den laskavosti 15.11. - rodičovské schůzky 22.11. - den otevřených dveří v ZŠ od 7.45 do 8.45 hodin 26.11. rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 6., 20., 27.11. plavání  

 • ŘÍJEN

  3.10. finanční gramotnost II. třída 6.10. ŠD - námořníci 11.10. zvyky a obyčeje II. třída 18.10. výlet Pěnčín I. + II. třída 24.10. výlet do Pekla I. třída 2., 9., 16., 30.10. plavání

 • ZÁŘÍ

  6.-8.9. adaptační pobyt II. třída 7.9. adaptační výlet I. třída 29.9. ředitelské volno 11., 18., 25.11. plavání  

NAŠE ÚSPĚCHY

Finalista sCOOL web 2016

ZŠ a MŠ Černý Důl získala odznak Finalista sCOOL web 2016. 
Naše škola se probojovala do finále soutěže školních webů sCOOL web (www.scoolweb.cz) 
mezi 10 nejlepších ve své kategorii. Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost grafické zpracování.
Podívat se můžete ZDE
 

Prověřená společnost

Získali jsme certifikát "Prověřená společnost 2017". Cílem Certifikátu jsou informace pro zákazníky o spolehlivosti dané firmy na webových stránkách. Právě to, že se firma může pochlubit vlastnictvím Certifikátu prověřené společnosti, je pro ostatní zákazníky bráno jako plus a firmy pro ně působí důvěryhodněji. 
Podívat se můžete ZDE.

 

 

Aktivní škola

 

 

Finanční gramotnost

Spolupracujeme

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol  HPN - logo-velke.jpgKrálovéhradecký kraj [logo]

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 223

Kontaktujte nás

HLEDÁME LOGO ŠKOLY. 

Pro školu jsme vybrali název PERMONÍK, protože: 
 
1. děti jsou malí skřítkové
2. v Černém Dole se těžilo a těží, a kde jsou doly a lomy, tam jsou skřítkové
3. děti a žáci stejně jako skřítkové hledají a mají rády poklady
4. škola je místo, kde se poklady hledají - ty ukryté v nás
 
Zde nabízíme 4 varianty možných obrázků. Vyberte si ten, který se Vám líbí, nějak Vás oslovuje, byl by vhodný jako logo školy. Poté na této stránce níže hlasujte pro svého favorita.
 

   1.       2.                  

 

3.           4.

 

Anketa

Kteří dva skřítkové se Vám nejvíce líbí a mohli by se stát logem školy?

Celkový počet hlasů: 38

Zajímavé internetové odkazy

Tyto stránky Vám nabízejí zajímavý pohled na výchovu dětí, možná i odpovědi na některé otázky, které mohou rodiče trápit:

https://www.nevychova.cz/

 

Zajímá Vás tolik diskutovaná Hejného matematika? Základní principy najdete zde.

 

Poruchy učení, základní informace a jak s nimi pracovat zde

 

Otázky týkající se prevence některých úrazů najdete zde.

Sestavuji aktuální kalendář ...
Meteoradar

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode