Učitelé školy

Výchovně vzdělávací proces v zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka Naděžda Bachtíková

má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

konzultační a úřední hodiny: kdykoliv po předchozí telefonické nebo osobní domluvě (tel. číslo 739 094 353).

 

I. třídaMgr. Radmila Šubrtová

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Vyučuje předměty v 1. ročníku, etickou výchovu ve 2. a 3. ročníku, vlastivědu ve 4. a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte. Konzultační hodiny pravidelně první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin.

II. třída - Mgr. Barbora Vrábelová

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Vyučuje předměty ve 2. a 3., ve 4. a 5. ročníku vyučuje anglický jazyk. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte. Konzultační hodiny pravidelně první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin.

III. třída - Mgr. Naděžda Bachtíková

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Vyučuje český jazyk a matematiku ve 4. a 5. ročníku.

Vychovatelka Eva Vlčková

Má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.

 

Kolektiv pedagogického sboru je tvořivý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Paní učitelky se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. 

Všechny učitelky se snaží práci diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuku zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování zařazují nové metody, kladou důraz na tvořivost, používají alternativní učební pomůcky, počítačové programy, projekty, sledují adaptaci integrovaných žáků. Role našich učitelek je hodně organizační a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a aktivně spolupracovali.

 
Pro kontakt s učiteli lze využít telefon: 739 094 353 nebo 732 435 430 (školní družina)

 

Provozní zaměstnanci

V ZŠ se stará o úklid p. Magdalena Papoušková a p. Šárka Svobodová

                      

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode