Učitelé školy

Výchovně vzdělávací proces v zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka Naděžda Bachtíková

má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

konzultační a úřední hodiny: kdykoliv po předchozí telefonické nebo osobní domluvě (tel. číslo 739 094 353).

Vyučuje ve 3., 4. a 5. třídě matematiku a tělesnou výchovu.

1. třídaMgr. Radmila Šubrtová

svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Vyučuje předměty v 1., 2. a prvouku a etickou výchovu ve 3. ročníku.   Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte. Konzultační hodiny pravidelně první úterý v měsíci.

2. třída - Mgr. Eva Václavíčková

svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Vyučuje předměty ve 3., 4., a 5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Vychovatelka Eva Vlčková

má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.

 

Kolektiv pedagogického sboru je tvořivý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Paní učitelky se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. 

Všechny učitelky se snaží práci diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuku zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování zařazují nové metody, kladou důraz na tvořivost, používají alternativní učební pomůcky, počítačové programy, projekty, sledují adaptaci integrovaných žáků. Role našich učitelek je hodně organizační a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a aktivně spolupracovali.

pro kontakt s učiteli lze využít telefon: 739 094 353
                                                       nebo 732 435 430 - školní družina

 

Provozní zaměstnanci

V ZŠ se stará o úklid p. Magdalena Papoušková a p. Šárka Svobodová

                      o opravy p. Tomáš Hartig

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode