Individuální domácí vzdělávání

Individuální vzdělávání probíhá v souladu s platnými zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

§ 41 - Individuální vzdělávání

O individuálním vzdělávání rozhodne ředitel školy na základě žádosti o individuální vzdělávání podané ztákonným zástupcem. K této žádosti je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení.

Žák na 1. stupni ZŠ je vzděláván vzdělavatelem, který má alespoň střední vzdělání s maturitou - doloží platným dokladem (lze zaslat kopii dokladu). 

Ve školním roce 2020 - 2021 máme zapsaných zapsaných 8 žáků v individuálním vzdělávání v ZŠ a 2 děti v MŠ.

 

 

 

Povinná dokumentace k přijetí žáka

žádost o přijetí do škol - pokud žák nastupuje do 1. ročníku

žádost přestup - pokud žák přestupuje z jiného ročníku

žádost o individuální vzdělávání - žádost o povolení individuálního vzdělávání

K žádosti o povolení individuálního vzdělávání zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC)

Zákonní zástupci také dokládají maturitní vysvědčení vzdělavatele.

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode