Učitelé školy

Výchovně vzdělávací proces v zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka Naděžda Bachtíková

má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

konzultační a úřední hodiny: kdykoliv po předchozí telefonické nebo osobní domluvě (tel. číslo 739 094 353).

1. třídaMgr. Pavlína Beránková

svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na     1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Vyučuje předměty v 1.a   2. ročníku.   Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

2. třída - Mgr. Anna Bubeníková

je vysokoškolsky vzdělaný pedagog pro I. stupeň ZŠ se specializací AJ. Je zapojena do projektu "Hodina pohybu navíc", kde působí jako trenér. Vyučuje předměty ve 3.,4.,5. ročníku. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte.

Vychovatelka Eva Vlčková

má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.

 

Kolektiv pedagogického sboru je tvořivý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Paní učitelky se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí jsou založena u ředitelky školy.

Všechny učitelky se snaží práci diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuku zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování zařazují nové metody, kladou důraz na tvořivost, používají alternativní učební pomůcky, počítačové programy, projekty, sledují adaptaci integrovaných žáků. Role našich učitelek je hodně organizační a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce, činnosti prováděli s chutí, zájmem a aktivně spolupracovali.

pro kontakt s učiteli lze využít telefon: 739 094 353
                                                       nebo 732 435 430

Provozní zaměstnanci

V ZŠ se stará o úklid p. Magdalena Papoušková

                      o opravy p. Tomáš Hartig

Kontakt

ZŠ a MŠ Černý Důl
Černý Důl
Čistá v Krkonoších 140
543 44

Telefon:
ZŠ 739 094 353
družina 732 435 430
MŠ 739 000 624

ředitelka školy
Mgr. Naděžda Bachtíková

zřizovatel: městys Černý Důl
www.cernydul.cz/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode